هواساز تهویه پاسارگاد
اخبار مهم تهویه پاسارگاد

ایده‌ای نو در تهویه هوا با تهویه پاسارگاد

انواع هواساز ایرواشر

چه دستگاهی برای من مناسب است؟

چه دستگاه هواسازی باید خرید؟

در شرکت تهویه پاسارگاد استوار به طور 0 تا 100 با بررسی شهر و منطقه شما بهترین دستگاهی که در شرایط آب و هوایی 20 سال اخیر آن منطقه امکان استفاده را دارا باشد به شما پیشنهاد داده خواهد شد تا با بهترین متریال توانایی دمیدن هوای مناسب برای شما فراهم شود.

از این رو با ارائه مشاوره رایگان قبل از خرید این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد تا بهترین تصمیم را بگیرید.

انواع هواساز زنت

محاسبه ظرفیت CFM مورد نیاز در تهویه پاسارگاد

توجه: دقت داشته باشید که ظرفیت به دست آمده، عدد دقیق بوده و وابسته برخی عوامل مانند تعداد طبقات و واحد، شرایط جوی منطقه و … می‌تواند ظرفیت نهایی پیشنهاد شده توسط کارشناسان تهویه پاسارگاد مقدار کمی تفاوت داشته باشد که دلیل آن ارائه هوای مناسب در واحد می‌باشد.

انواع هواساز کولر آبی هوشمند